גיבוי ומחשוב בענן

גיבוי ומחשוב בענן

גיבוי בענן הינו פתרון שנועד לאפשר שמירת הקבצים במחשב מרוחק ושחזורם במידת הצורך.

שירותי מחשוב בענן כוללים גם:

מוזמנים לצור קשר