מתן ייעוץ והדרכה

מתן ייעוץ והדרכה

ניסיוני הרב בהוראת מחשבים, יחד עם אהבת אדם וסבלנות, מאפשרים לי להסביר וללמד בקצב וברמה מותאמים לכל תלמיד.

אני מדריך בעלי עסקים ועובדים בהפעלה והטמעה של תוכנות ייעודיות.

כמו כן אני מוצא סיפוק מיוחד ללמד אנשים מבוגרים, שהמחשב אינו חלק מובן בחייהם, ומאפשר להם להשתמש במחשב ביעילות ולפי הצורך.

מוזמנים לצור קשר